Số văn bản: S? 32/2006/TT-BTC Nơi ban hành: Bộ Tài chính THÔNG TƯ Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 

Số văn bản: 97/2007/NÐ-CP Nơi ban hành: Chính phủ

 

Số văn bản: Số 32/2006/TT-BTC Nơi ban hành: Bộ Tài chính THÔNG TƯ Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

7 người đang online

Bản quyền thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp & Chế xuất Hà Nội 
Tòa nhà CCO2, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại (84-4) 33560788 Fax: (84-4) 33560460 Email: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn