Số văn bản: S? 32/2006/TT-BTC Nơi ban hành: Bộ Tài chính THÔNG TƯ Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 

Số văn bản: 97/2007/NÐ-CP Nơi ban hành: Chính phủ

 

Số văn bản: Số 32/2006/TT-BTC Nơi ban hành: Bộ Tài chính THÔNG TƯ Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

48 người đang online

Bản quyền thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp & Chế xuất Hà Nội 
Tòa nhà CCO2, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại (84-4) 33560788 Fax: (84-4) 33560460 Email: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn