Cơ cấu tổ chức

Trưởng ban: Phạm Khắc Tuấn

 ĐT: 0433.560.696

 Email: phamkhactuan_bqlkcncx@hanoi.gov.vn

 

 

Phó trưởng ban: Lê Quang Long 

ĐT: 0433.560.423

 DĐ: 0913223472

Email: lequanglong_bqlkcncx@hanoi.gov.vn

 

 

Phó trưởng ban: Nguyễn Đức Quang

 ĐT: 0433.560.422

 Email: nguyenducquang_bqlkcncx@hanoi.gov.vn

 

Phó trưởng ban: Trần Anh Tuấn

ĐT: 0433.560.399

DĐ: 0976656666

Email: trananhtuan_bqlkcncx@hanoi.gov.vn

 

59 người đang online

Bản quyền thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp & Chế xuất Hà Nội 
Tòa nhà CCO2, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại (84-4) 33560788 Fax: (84-4) 33560460 Email: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn