Công văn số 1646/TB-BQL ngày 7/12/2016 về ban hành quy trình tạm thời hướng dẫn thực hiện TTHC về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

53 người đang online

Bản quyền thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp & Chế xuất Hà Nội 
Tòa nhà CCO2, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại (84-4) 33560788 Fax: (84-4) 33560460 Email: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn