Thực hiện hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015 về việc thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật Đầu tư...

 

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho 21 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 340,2 triệu USD, cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho 27 dự án với vốn đầu tư tăng thêm 175 triệu USD. Các dự án tăng vốn chủ yếu là mở rộng quy mô, thay đổi công nghệ. Tổng vốn đăng ký đầu tư FDI năm 2012 đạt 515 triệu USD tăng 268% so với năm 2011. Lũy kế số dự án đăng ký đến hết tháng 12/2012 là 276 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 4,236 tỷ USD. Trong đó 250 dự án đã đi vào hoạt động với doanh thu trên 3 tỷ USD/năm.

 

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp phép từ 01/01 - 20/08/2010 (Tổng cục thống kê)

 

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường gom Bắc Thăng Long - Nội Bài (đoạn qua Khu công nghiệp Quang Minh I), với tổng mức vốn đầu tư 100 tỷ đồng.

 

Nguồn thu từ thuế để phát triển kinh tế xã hội Nguồn thu từ thuế để phát triển kinh tế xã hội

48 người đang online

Bản quyền thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp & Chế xuất Hà Nội 
Tòa nhà CCO2, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại (84-4) 33560788 Fax: (84-4) 33560460 Email: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn