Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp

a.Chức năng

Trung tâm dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp giúp Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức và triển khai thực hiện việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và dịch vụ việc làm cho các nhà đầu tư,doanh nghiệp trong khu công nghiệp,khu chế xuất,khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định hiện hành của pháp luật

b.Nhiệm vụ

- Phối hợp với Văn phòng Ban Quản lý ,Bộ kế hoạch và đầu tư trong việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về khu công nghiệp,khu chế xuất,khu công nghệ cao Hà Nội

- Xây dựng,quản lý và cung cấp cơ sở dữ liệu thông tin về đầu tư,thương mại lao động,thị trường lao động... cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ,khu chế xuất,khu công nghệ cao Hà Nội Trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin

- Nghiên cứu thị trường;Thu thập và khảo sát thông tin ;Xử lý dữ liệu;Cung cấp thông tin liên quan đến đầu tư,thương mại,doanh nghiệp;

- Xây dựng,quản lý và cung cấp các dịch vụ gồm:Bưu chính,chuyển phát báo chí,tạp chí ,bản tin chuyên ngành;Tổ chức sự kiện( Hội thảo,hội nghị,hội chợ,triển lãm,giới thiệu sản phẩm); Tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm,tham quan ,khảo sát ;Thủ tục pháp lý ,các quy định pháp luật về điều ước,thông lệ quốc tế về thuế,xuất nhập khẩu,thương mại,thương hiệu ,mẫu mã,tiêu chuẩn quốc tế;

- Phát triển hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu,thương mại vào các khu công nghiệp,khu chế xuất,khu công nghệ cao Hà Nội

- Thực hiện các hoạt động tư vấn đầu tư ở trong và ngoài nước nhằm đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu,thương mại vào các khu công nghiệp,khu chế xuất,khu công nghệ cao Hà Nội

- Thực hiện các hoạt động tư vấn đầu tư ở trong và ngoài nước để hỗ trợ,hướng dẫn các nhà đầu tư tìm hiểu chính sách,quy định pháp luật về đầu tư vào các khu công nghiệp,khu chế xuất,khu công nghệ cao Hà Nội

- Xây dựng,quản lý và cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng trong quá trình triển khai dự án bao gồm: Thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch ,giấy phép xây dựng,khảo sát,thiết kế ,tư vấn giám sát thi công ,thẩm tra thiết kế ,thẩm tra dự toán,nghiệm thu,thanh quyết toán công trình;

- Cung cấp các dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh,các dịch vụ lắp đặt,bảo dưỡng,vận hành cơ sở hạ tầng của các dự án đâu tư trong khu công nghiệpkhu chế xuất,khu công nghệ cao;

- Tư vấn các dịch vụ liên quan môi trường:Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường,cam kết bảo vệ môi trường,quan trắc môi trường,đề án bảo vệ môi trường,xử lý môi trường;Dịch vụ đo kiểm chống sét,đo kiểm môi trường lao động;cung cấp các dịch vụ phòng chống cháy nổ,phòng cháy chữa cháy

- Tư vấn,hỗ trợ các dịch vụ khám sức khỏe định kỳ,bệnh nghề nghiệp cho người lao động trong các khu công nghiệp khu chế xuất và khu công nghệ cao Hà Nội.

- Thực hiện các dịch vụ tư vấn,cung cấp lao độngcho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và chế xuất bao gồm:

                 + Cung ứng lao động theo yêu cầu của doanh nghiệp;

                 + Tổ chức hoặc liên kết tổ chức các khóa ngắn hạn về kĩ năng mềm, bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ tay nghề và tư vấn hướng nghiệp cho người lao động;

                 + Tư vấn các chính sách cho người lao động;

                 + Nghiên cứu, thu thập thông tin về thị trường cho người lao động (Nhu cầu tuyển dụng lao động,nhu cầu cần việc làm,tiêu chuẩn lao động,tiền lương,tiền công);

- Tổ chức liên kết dạy nghề,đào tạo,tập huấn(ngắn hạn,dài hạn) Bao gồm:

                 + Nâng cao kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp cho người lao động;

                 + Nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý cho người lao động, người sử dụng lao động;

                 + Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động trong các khu công nghiệp;

-  Phối hợp với các đơn vị có chức năng nhận phiên dịch, dịch thuật; đào tạo ngoại ngữ, tiếng Việt ngắn hạn;

- Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Ban Quản lý tư vấn, hỗ trợ xây dựng hệ thống thang bảng lương, thủ tục cấp phép cho người nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao;

- Thực hiện dịch vụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao liên quan đến các thỏa thuận với các Sở, Nghành hoặc các đơn vị chuyên môn của UBND Thành phố do lãnh đạo Ban Quản lý ký, giao cho Trung tâm thực hiện;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban Quản lý giao;

c. Quyền hạn

- Trực tiếp liên hệ với các Sở, Ban, Nghành và các địa phương trong và ngoài Thành phố để thực hiện các công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng  theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, UBND Thành phố và Ban Quản lý;

- Ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ cung ứng lao động, giới thiệu việc làm, dạy nghề, học nghề và các hợp đồng dịch vụ khác; liên doanh, liên kết với các tổ chức hoặc cá nhân để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị được giao, các nguồn tài chính theo quy định hiện hành của Nhà nước, UBND Thành phố Hà Nội và Ban Quản lý;

- Được thu phí dịch vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước và của UBND Thành phố Hà Nội; thu phí giới thiệu việc làm ( bao gồm: tư vấn, giới thiệu, cung ứng lao động, cung ứng thông tin lao động - việc làm); thu học phí theo quy định của pháp luật và thu các loại phí và lệ phí khác theo quy định của Nhà nước;

- Được phép huy động vốn từ các tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật để thực hiện công việc được giao;

d. Cơ cấu tổ chức  

Tổ chức bộ máy Trung tâm bao gồm:

* Lãnh đạo Trung tâm: có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc để giúp việc cho Giám đốc;

  - Giám đốc Trung tâm do UBND Thành phố quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng Ban quản lý và Giám đốc Sở Nội vụ;

  - Phó giám đốc Trung tâm là người giúp việc cho Giám đốc, do Trưởng Ban Quản lý quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm;

* Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

  - Phòng Hành chính - Tổng hợp;

  - Phòng Hỗ trợ Doanh nghiệp;

  - Phòng Dịch vụ việc làm, đào tạo và bồi dưỡng;

  - Trung tâm có Kế toán trưởng do Giám đốc Trung tâm đề nghị Trưởng Ban Quản lý bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định hiện hành của Nhà nước.  

         

 

 

                

 

 

30 người đang online

Bản quyền thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp & Chế xuất Hà Nội 
Tòa nhà CCO2, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại (84-4) 33560788 Fax: (84-4) 33560460 Email: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn