Thông báo tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với Thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen và trường hợp co 5 năm kinh nghiệm vào làm việc tại Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội năm 2016

31 người đang online

Bản quyền thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp & Chế xuất Hà Nội 
Tòa nhà CCO2, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại (84-4) 33560788 Fax: (84-4) 33560460 Email: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn