Thông báo tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển

15/12/2016 10:17:10

Công văn số 2924/HD-SNV ngày 30/11/2016 của Sở Nội Vụ hướng dẫn về việc thu nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng công chức năm 2016 đối với trường hợp không qua thi tuyển đối với Thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND Thành phố tặng bằng khen và công chức cấp xã, viên chức, lãnh đạo cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp nhà nước có 5 năm kinh nghiệm.

Quyết định số 6450/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với trường hợp có 5 năm kinh nghiệm vào làm việc tại Sở, cơ quan ngang Sở,  UBND Quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2016.

Quyết định số 6551/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với Thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND Thành phố tặng bằng khen vào làm việc tại Sở, cơ quan ngang Sở,  UBND Quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2016.

Công văn 1648/TB-BQL ngày 7/12/2016 của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với Thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen và trường hợp có 5 năm kinh nghiệm vào làm việc tại Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội năm 2016

Tin đã đăng

Hướng dẫn đang ký mua vé xe cho NLĐ về quê theo tuyến trong dịp Tết 2017(13/12/2016 3:08 CH)

Hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động và quy định khác có liên quan(06/12/2016 10:26 SA)

Về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008(24/10/2016 8:41 SA)

Về việc công bố thủ tục hành chính(19/10/2016 8:32 SA)

Giới thiệu về dự án nâng cao năng lực tiếp cận thị trường lao động cho sinh viên các trường Đại...(29/09/2016 3:52 CH)

11 người đang online

Bản quyền thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp & Chế xuất Hà Nội 
Tòa nhà CCO2, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại (84-4) 33560788 Fax: (84-4) 33560460 Email: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn