Tin đã đăng

Thủ tục Cấp sửa đổi quy mô, bổ sung nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ tại giấy phép lập cơ sở...(20/10/2016 2:52 CH)

Thủ tục: Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất cho các doanh nghiệp có...(20/10/2016 2:48 CH)

Thủ tục: Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất cho các doanh nghiệp có vốn...(20/10/2016 2:46 CH)

Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu AANZ(20/10/2016 2:24 CH)

Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu AI(20/10/2016 2:24 CH)

50 người đang online

Bản quyền thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp & Chế xuất Hà Nội 
Tòa nhà CCO2, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại (84-4) 33560788 Fax: (84-4) 33560460 Email: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn