Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân Thành phố và không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

8/6/2016 15:59:35

Tin đã đăng

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt...(08/06/2016 3:58 CH)

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư dự án đầu tư đối với dự...(08/06/2016 3:57 CH)

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt...(08/06/2016 3:56 CH)

Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đối với dự án đầu tư không cấp Giấy chứng nhận đăng ký...(08/06/2016 3:51 CH)

Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đối với dự án đầu tư không cấp Giấy chứng nhận đăng ký...(08/06/2016 3:51 CH)

49 người đang online

Bản quyền thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp & Chế xuất Hà Nội 
Tòa nhà CCO2, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại (84-4) 33560788 Fax: (84-4) 33560460 Email: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn