Thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm vào làm việc tại Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

29/9/2017 09:20:07

Công văn số 1486/TB - BQL của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội ngày 26/9/2017 về thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghệm vào làm việc tại Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Quyết định số 6403/QĐ - UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 14/9/2017 về việc phê duyệt bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển vào làm việc tại Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2017

Công văn Hướng dẫn số 2383/HD - SNV của Sở Nội vụ ngày 18/9/2017 về việc hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng công chức năm 2017 diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm, người tốt nghiệp đại học trở lên loại giỏi ở nước ngoài, tốt nghiệp Thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND Thành phố tặng bằng khen.

Quyết định số 6003/QĐ - UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 28/8/2017 về việc  phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm, người tốt nghiệp đại học trở lên loại giỏi ở nước ngoài, tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen vào làm việc tại Sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2017.

Mẫu đơn tiếp nhận công chức không qua thi năm 2017 - Mẫu A

 

Tin đã đăng

v/v hướng dẫn công nhân KCN tiếp cận nguồn vốn vay để mua, thuê mua nhà ở(24/08/2017 3:25 CH)

THÔNG BÁO V/v Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Kurita - GK Chemical Co.,Ltd. tại Hà Nội(14/08/2017 9:19 SA)

Phiếu lấy ý kiến phản hồi về chương trình VOYAGE(28/06/2017 2:09 CH)

Về việc triển khai cấp phép lao động cho người nước ngoài qua mạng internet(16/06/2017 11:12 SA)

Về việc thông báo nội dung sửa đổi, bổ sung Chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát...(13/06/2017 2:10 CH)

8 người đang online

Bản quyền thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp & Chế xuất Hà Nội 
Tòa nhà CCO2, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại (84-4) 33560788 Fax: (84-4) 33560460 Email: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn