v/v thực hiện quan trắc và báo cáo môi trường năm 2017

6/11/2017 08:48:38

Công văn số 1724/BQl-TNMT ngày 6/11/2017 của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về thực hiện quan trắc và báo cáo môi trường năm 2017.

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện./.

5 người đang online

Bản quyền thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp & Chế xuất Hà Nội 
Tòa nhà CCO2, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại (84-4) 33560788 Fax: (84-4) 33560460 Email: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn