Về việc tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp năm 2017

9/5/2017 14:15:03
58 người đang online

Bản quyền thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp & Chế xuất Hà Nội 
Tòa nhà CCO2, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại (84-4) 33560788 Fax: (84-4) 33560460 Email: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn