Về việc thông báo nội dung sửa đổi, bổ sung Chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển DNNVV

13/6/2017 14:10:38
58 người đang online

Bản quyền thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp & Chế xuất Hà Nội 
Tòa nhà CCO2, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại (84-4) 33560788 Fax: (84-4) 33560460 Email: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn