Phiếu lấy ý kiến phản hồi về chương trình VOYAGE

28/6/2017 14:09:29

        Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (Ban Quản lý) đã giới thiệu tổng quan về dự án "Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường lao động - hỗ trợ doanh nghiệp tuyển lao động chất lượng cao thông qua tìm kiếm hồ sơ người lao động (CV) trực tuyến".

       Ban Quản lý gửi Công ty PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẨN HỒI VỀ CHƯƠNG TRÌNH VOYAGE đề nghị Công ty điền đầy đủ thông tin và gửi lại bản mềm theo hướng dẫn tại công văn đính kèm 

   Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Công ty

 

Tải file đính kèm tại đây:

Công văn số 1027/BQL - DN ngày 28/6/2017 của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về việc Điền phiếu lấy ý kiến phản hồi về dự án hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm hồ sơ ứng viên tuyển dụng trực tuyến

Phiếu lấy ý kiến phản hồi về chương trình Voyage

 

60 người đang online

Bản quyền thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp & Chế xuất Hà Nội 
Tòa nhà CCO2, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại (84-4) 33560788 Fax: (84-4) 33560460 Email: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn