THÔNG BÁO V/v Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Kurita - GK Chemical Co.,Ltd. tại Hà Nội

14/8/2017 09:19:58

THÔNG BÁO
V/v Chấm dứt hoạt động
Văn phòng đại diện Kurita - GK Chemical Co.,Ltd. tại Hà Nội

    

    Căn cứ Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định Chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
    Căn cứ hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Kurita-GK Chemical Co., Ltd. nộp ngày 08/8/2017.
    Theo quy định, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thông báo như sau: Văn phòng đại diện Kurita-GK Chemical Co., Ltd. Địa chỉ: Phòng 211B, tầng 2, Trung tâm công nghệ, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội đã thông báo chấm dứt hoạt động kể từ ngày 08/8/2017 (Cục Thuế TP Hà Nội đã có thông báo số 50473/TB-CT-KK&KTT ngày 27/7/2017 về việc Văn phòng đại diện Kurita-GK Chemical Co., Ltd. chấm dứt hiệu lực mã số thuế từ ngày 22/5/2017).
Vậy Ban Quản lý thông báo để các đơn vị có liên quan được biết.

    Nếu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ (trước ngày 20/8/2017) theo địa chỉ: Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Địa chỉ: Tòa nhà CC02, khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội. Phòng Quản lý doanh nghiệp, SĐT: 024.33560427.

 

57 người đang online

Bản quyền thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp & Chế xuất Hà Nội 
Tòa nhà CCO2, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại (84-4) 33560788 Fax: (84-4) 33560460 Email: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn