Khai giảng Lớp cán bộ nguồn được quy hoạch vào các chức danh Bí thư cấp ủy cơ sở; Trưởng, phó các Ban Đảng, Văn phòng Đảng ủy, đoàn thể, nhiệm kỳ 2020 – 2025

1/10/2018 15:05:30

         Thực hiện Thông báo số 1659-TB/BTCTU ngày 26/6/2018 của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng, Mặc trận Tổ quốc, Đoàn thể cho cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố năm 2018; Kế hoạch số 64-KH/ĐU ngày 27/8/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy, Sáng ngày 30/9/2018 tại hội trường UBND phường Mỗ Lao, Hà Đông, Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã tổ chức khai giảng Lớp cán bộ nguồn được quy hoạch vào các chức danh Bí thư cấp ủy cơ sở; Trưởng, phó các Ban Đảng, Văn phòng Đảng ủy, đoàn thể, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho 116 học viên đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ.

         Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 03 ngày, các học viên tập trung nghe báo cáo viên truyền đạt một số chuyên đề chính như: Kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, tổ chức học tập và thực hiện các nghị quyết của Đảng. Phương pháp nắm bắt dư luận xã hội và xử lý các tình huống xung đột trong xã hội; Giới thiệu về Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ; Nhiệm vụ của Bí thư Chi bộ; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/02/2012 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”; Giới thiệu về nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy; Kỹ năng chủ tọa và điều hành các cuộc họp; Những vấn đề cơ bản của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng…
Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Lê Quang Long – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đề nghị các đồng chí học viên cần nêu cao tinh thần học hỏi, tiếp thu các kiến thức, kỹ năng… để vận dụng hữu ích vào quá trình học tập và công tác.
          Sau khóa học, các học viên sẽ được viết bài thu hoạch và cấp giấy chứng nhận hoàn thành Lớp cán bộ nguồn được quy hoạch vào các chức danh Bí thư cấp ủy cơ sở; Trưởng, phó các Ban Đảng, Văn phòng Đảng ủy, đoàn thể, nhiệm kỳ 2020 – 2025./

Tin đã đăng

Tổ chức lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, điều hành, xử lý tình huống về công...(01/10/2018 10:02 SA)

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018(16/07/2018 11:13 SA)

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN...(16/07/2018 11:03 SA)

Khảo sát mức độ của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Ban Quản lý các khu công nghiệp và...(10/07/2018 3:04 CH)

Thông báo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3 để giải quyết thủ tục hành chính(28/06/2018 9:33 SA)

16 người đang online

Bản quyền thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp & Chế xuất Hà Nội 
Tòa nhà CCO2, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại (84-4) 33560788 Fax: (84-4) 33560460 Email: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn