Tổ chức lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, điều hành, xử lý tình huống về công tác Đảng, đoàn thể cho Bí thư cấp ủy cơ sở

1/10/2018 10:02:44

       Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/ĐU ngày 27/8/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy, ngày 23/9/2018 tại hội trường UBND phường Mỗ Lao, Hà Đông, Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã tổ chức lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, điều hành, xử lý tình huống về công tác Đảng, đoàn thể cho 70 đồng chí Bí thư cấp ủy cơ sở.

     Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 03 với một số chuyên đề chính như: Kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, tổ chức học tập và thực hiện các nghị quyết của Đảng. Phương pháp nắm bắt dư luận xã hội và xử lý các tình huống xung đột trong xã hội; Xử lý một số tình huống về thực hiện công tác đảng viên ở tổ chức cơ sở Đảng; Kỹ năng chủ tọa và điều hành các cuộc họp; Giải quyết khó khăn về nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy; Hướng dẫn thực hiện Quyết định 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý, kỷ luật Đảng viên; Hướng dẫn thực hiện Quyết định 109-QĐ/TW của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên…

     Thông qua khóa học, các học viên sẽ được cập nhật những nội dung, nhận thức mới về lý luận chính trị, kỹ năng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng của chi, đảng bộ.

Tin đã đăng

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018(16/07/2018 11:13 SA)

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN...(16/07/2018 11:03 SA)

Khảo sát mức độ của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Ban Quản lý các khu công nghiệp và...(10/07/2018 3:04 CH)

Thông báo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3 để giải quyết thủ tục hành chính(28/06/2018 9:33 SA)

Tổ chức mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, lớp 1 năm 2018(20/06/2018 8:36 SA)

14 người đang online

Bản quyền thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp & Chế xuất Hà Nội 
Tòa nhà CCO2, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại (84-4) 33560788 Fax: (84-4) 33560460 Email: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn