Triển khai học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

28/3/2018 14:38:09

               Thực hiện Kế hoạch số 39-KH/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội ngày 02/3/2018. Trong hai ngày 18 và 25/3/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong Đảng bộ. Đảng ủy đã mời PGS.TS. Phạm Hồng Chương, Nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và PGS.TS. Trần Thị Minh Tuyết, Giảng viên cao cấp – Học viện Báo chí và tuyên truyền làm báo cáo viên truyền đạt nội dung chuyên đề năm 2018.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên trao đổi về phong cách của người lãnh đạo, người đứng đầu, tác phong khoa học, phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu; về phong cách, tác phong dân chủ tập thể của người đứng đầu, của cán bộ và nội dung xây dựng phong cách gương mẫu làm gương của người đứng đầu…

                  Để thực hiện hiệu quả chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phải tập trung 4 giải pháp căn cơ: nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân trong tuyên truyền giáo dục, đẩy mạnh giá trị tư tưởng đạo đức Bác Hồ về phong cách người đứng đầu thấm sâu vào cán bộ, đảng viên, người dân. Bằng mọi cách phải xây dựng được chương trình thực hiện xác định mục tiêu, lộ trình, biện pháp, điều kiện, trong đó xác định mục tiêu thực hiện của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, từng bộ phận. Cần xác định các tiêu chí sát thực tế với đơn vị về xây dựng phong cách của người đứng đầu, đảng viên. Một trong những biện pháp quan trọng là kiểm soát thật kỹ, giám sát chặt chẽ không buông lỏng trong quá trình triển khai thực hiện.

          Tại Hội nghị, Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã chỉ đạo các chi, đảng bộ, cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch, đăng ký việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng phấn đấu, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng công tác; nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

 

 Hội nghị ngày 18 tháng 3 năm 2018. Báo cáo tại Hội nghị: PGS. TS Phạm Hồng Chương – Nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

 

 Hội nghị ngày 25 tháng 3 năm 2018. Báo cáo tại Hội nghị: PGS. TS Trần Thị Minh Tuyết – Giảng viên cao cấp Học viện báo chí và Tuyên truyền.

Tin đã đăng

v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch mùa hè và Lễ hội năm 2018(27/03/2018 8:59 SA)

v/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại các KCN(27/03/2018 8:53 SA)

Thông báo đơn giản hóa, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính(22/03/2018 3:21 CH)

v/v phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả(19/03/2018 10:09 SA)

v/v khen thưởng, tổng kết khối doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn thành phố năm 2017(17/03/2018 9:46 SA)

30 người đang online

Bản quyền thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp & Chế xuất Hà Nội 
Tòa nhà CCO2, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại (84-4) 33560788 Fax: (84-4) 33560460 Email: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn