v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch mùa hè và Lễ hội năm 2018

27/3/2018 08:59:19

Công văn số 337/BQL - VPĐD ngày 27/3/2018 của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về tăng cường công tác phòng, chống dịch mùa hè và Lễ hội năm 2018

v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch mùa hè và Lễ hội năm 2018
v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch mùa hè và Lễ hội năm 2018
14 người đang online

Bản quyền thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp & Chế xuất Hà Nội 
Tòa nhà CCO2, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại (84-4) 33560788 Fax: (84-4) 33560460 Email: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn