v/v triển khai thực hiện Công văn số 2957/BKHĐT-ĐKKD ngày 08/5/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

18/5/2018 15:02:14

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT ngày 18/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội triển khai hệ thống thông tin xử lý liên thông theo văn bản số 2957/BKHĐT-ĐKKD ngày 5/5/2018. Nội dung chi tiết tại công văn số 2957

 

32 người đang online

Bản quyền thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp & Chế xuất Hà Nội 
Tòa nhà CCO2, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại (84-4) 33560788 Fax: (84-4) 33560460 Email: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn