Về cuộc thi "Tìm hiểu Bộ Luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn thành phố Hà Nội

25/5/2018 14:50:45

  

            Ngày 09/3/2018, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 59/KH-UBND về Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cuộc thi được tổ chức nhằm phổ biến sâu, rộng Bộ luật Hình sự năm 2015, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố hiểu, nắm vững nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự và các quy định mới được sửa đổi, bổ sung qua đó góp phần sớm đưa các quy định của Bộ luật Hình sự vào thực tế cuộc sống.

Mọi công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia và quá trình tổ chức Cuộc thi) đều được tham gia dự thi. Nội dung thi tập trung vào tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

        

Nội dung chi tiết đính kèm

Kế hoạch số 59/KH-UBND về kế hoạch Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định số 2368/QĐ-BTC về việc ban hành Thể lệ cuộc thi, Đề thi, Mẫu Bài dự thi cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thông báo số 1126/TB-BTC ngày 23/5/2018 của Ban Tổ chức cuộc thi v/v đính chính Mẫu bài dự thi Cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn Thành phố

Đề thi tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015

Mẫu làm bài dự thi tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015 

Tin đã đăng

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lớp 1 năm 2018(23/05/2018 3:52 CH)

v/v thực hiện công tác PCCC và ATVSTP tại các KCN trong mùa nắng nóng(21/05/2018 2:44 CH)

v/v triển khai thực hiện Công văn số 2957/BKHĐT-ĐKKD ngày 08/5/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư(18/05/2018 3:02 CH)

v/v Hưởng ứng "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018(11/04/2018 2:27 CH)

Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018(06/04/2018 2:23 CH)

13 người đang online

Bản quyền thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp & Chế xuất Hà Nội 
Tòa nhà CCO2, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại (84-4) 33560788 Fax: (84-4) 33560460 Email: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn