Tổ chức mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, lớp 1 năm 2018

20/6/2018 08:36:27

TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI, LỚP 1 NĂM 2018

 

                        Thực hiện Kế hoạch số 57-KH/ĐU ngày 28/5/2018 về việc tổ chức mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, lớp 1 năm 2018, sáng 16/6/2018, tại hội trường Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long, Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2018.


             Dự khai mạc lớp bồi dưỡng có đồng chí Ngô Tiến Hùng, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy; cùng các đồng chí trong Ban quản lý lớp học và 52 học viên là đảng viên mới đến từ 26 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Trong thời gian tham gia lớp học, các học viên được nghiên cứu, học tập 10 chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;  Phát huy  sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội Chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý và bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam...

 

                             Thông qua lớp học này các đồng chí Đảng viên mới được nâng cao nhận thức đối với trách nhiệm của người Đảng viên cộng sản trong giai đoạn cách mạng mới, thời cơ mới, vận mệnh mới. Trên cơ sở các nội dung được hướng dẫn tại khóa học, mỗi Đảng viên mới sẽ xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành Đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Tin đã đăng

Về cuộc thi "Tìm hiểu Bộ Luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn thành phố Hà Nội(25/05/2018 2:50 CH)

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lớp 1 năm 2018(23/05/2018 3:52 CH)

v/v thực hiện công tác PCCC và ATVSTP tại các KCN trong mùa nắng nóng(21/05/2018 2:44 CH)

v/v triển khai thực hiện Công văn số 2957/BKHĐT-ĐKKD ngày 08/5/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư(18/05/2018 3:02 CH)

v/v Hưởng ứng "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018(11/04/2018 2:27 CH)

12 người đang online

Bản quyền thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp & Chế xuất Hà Nội 
Tòa nhà CCO2, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại (84-4) 33560788 Fax: (84-4) 33560460 Email: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn