HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

16/7/2018 11:03:47
Trong 02 ngày 07, 15/7/2018, Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại hội trường UBND phường Mỗ Lao, Hà Đông và hội trường UBND xã Kim Chung, Đông Anh tới toàn thể cán bộ chủ chốt và đảng viên các chi, đảng bộ trực thuộc.
 
  Hội nghị đã nghe các báo cáo viên Trung ương và Thành phố truyền đạt nội dung cơ bản của 03 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết số 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.
 
  Đây là những quyết sách quan trọng vừa cơ bản vừa cấp bách của Đảng, đề cập đến những vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra. Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc. Sau Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên tham gia lớp học sẽ viết bài thu hoạch, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Tin đã đăng

Khảo sát mức độ của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Ban Quản lý các khu công nghiệp và...(10/07/2018 3:04 CH)

Thông báo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3 để giải quyết thủ tục hành chính(28/06/2018 9:33 SA)

Tổ chức mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, lớp 1 năm 2018(20/06/2018 8:36 SA)

Về cuộc thi "Tìm hiểu Bộ Luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn thành phố Hà Nội(25/05/2018 2:50 CH)

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lớp 1 năm 2018(23/05/2018 3:52 CH)

32 người đang online

Bản quyền thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp & Chế xuất Hà Nội 
Tòa nhà CCO2, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại (84-4) 33560788 Fax: (84-4) 33560460 Email: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn