Khảo sát mức độ của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

10/7/2018 15:04:13
   Thực hiện Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 18/11/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án “Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị hành chính thuộc thành phố Hà Nội”
     Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội rất mong nhận được sự đánh giá, góp ý của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về việc thực hiện giải quyết Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý  
Tổ chức, cá nhân hoàn thiện Phiếu khảo sát mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (bằng bản giấy) gửi về địa chỉ Tòa nhà CC02, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội. Bản giấy tại đây 
Hoặc tham khảo thực hiện khảo sát trực tuyến phiếu khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức
  Trân trọng cảm ơn.

Tin đã đăng

Thông báo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3 để giải quyết thủ tục hành chính(28/06/2018 9:33 SA)

Tổ chức mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, lớp 1 năm 2018(20/06/2018 8:36 SA)

Về cuộc thi "Tìm hiểu Bộ Luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn thành phố Hà Nội(25/05/2018 2:50 CH)

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lớp 1 năm 2018(23/05/2018 3:52 CH)

v/v thực hiện công tác PCCC và ATVSTP tại các KCN trong mùa nắng nóng(21/05/2018 2:44 CH)

6 người đang online

Bản quyền thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp & Chế xuất Hà Nội 
Tòa nhà CCO2, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại (84-4) 33560788 Fax: (84-4) 33560460 Email: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn