Về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính năm 2019

10/5/2019 17:54:13

Ngày 9/5/2019, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 967/TB-SNV về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính năm 2019.

Ngày 18/4/2019 các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã đã hoàn thành việc nộp danh sách đăng ký thi tuyển công chức năm 2019. Để việc tuyển dụng công chức năm 2019 tránh những sai sót có thể xảy ra, Sở Nội vụ thông báo kết quả tổng hợp danh sách đăng ký tuyển dụng công chức để các cơ quan, đơn vị và thí sinh biết, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo đến thí sinh dự tuyển vào đơn vị mình để rà soát lại dữ liệu, đặc biệt là phần ngành, chuyên ngành đào tạo, vị trí đăng ký tuyển dụng, chế độ ưu tiên cộng điểm, diện được miễn thi ngoại ngữ, ngoại ngữ đăng ký dự thi, …

Nếu có sai sót cần đính chính, đề nghị thí sinh dự thi báo cáo với cơ quan, đơn vị tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển để các cơ quan, đơn vị kiểm tra rà soát, sau đó tổng hợp sai sót cần đính chính báo cáo về Sở Nội vụ qua phòng Công chức viên chức bằng văn bản và có kèm theo giấy tờ chứng minh liên quan đến đề nghị đính chính trước 17 giờ ngày 15/5/2019 để Sở Nội vụ tổng hợp điều chỉnh.

Điện thoại liên hệ 0983518609

Công văn số 967/TB-SNV

Danh sách thí sinh

 

Tin đã đăng

Thông báo Đính chính thông tin về quy hoạch xây dựng(31/03/2019 11:08 SA)

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến độ Thái Bình Dương (CPTPP)(22/03/2019 3:59 CH)

Thông báo thi tuyển công chức năm 2019 vào Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội(21/03/2019 9:12 SA)

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN...(25/12/2018 3:09 CH)

Về việc hướng dẫn thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật(26/11/2018 9:14 SA)

7 người đang online

Bản quyền thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp & Chế xuất Hà Nội 
Tòa nhà CCO2, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại (84-4) 33560788 Fax: (84-4) 33560460 Email: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn