Thông báo thay đổi tên miền truy cập Cổng thông tin điện tử BHXH thành phố Hà Nội

4/6/2019 15:18:28

        Thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ cổng trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; công văn số 807/CNTT-HTA ngày 11/12/2017 của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hỗ trợ tạo tên miền truy cập cổng/trang thông tin điện tử. 

Nhằm thực hiện đồng bộ, thống nhất trong việc sử dụng hệ thống tên miền trong toàn Ngành Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông báo:

Kể từ ngày 01/6/2019, tên miền truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội https://bhxhhn.com.vn sẽ chuyển sang

https://hanoi.bhxh.gov.vn

       Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng lao động, cá nhân biết để truy cập

Xem chi tiết tại đây

Tin đã đăng

v/v hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng,...(04/06/2019 11:11 SA)

V/v thông báo ca thi, phòng thi, số báo danh kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019(30/05/2019 8:09 SA)

Thông báo về việc điều chỉnh nội dung các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Quy hoạch và...(23/05/2019 4:13 CH)

Thông báo về việc ban hành tạm thời các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Quy hoạch và...(23/05/2019 4:07 CH)

Kế hoạch đăng ký dự xét tuyển công chức năm 2019 diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với viên...(23/05/2019 4:01 CH)

23 người đang online

Bản quyền thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp & Chế xuất Hà Nội 
Tòa nhà CCO2, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại (84-4) 33560788 Fax: (84-4) 33560460 Email: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn