v/v hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ 2

4/6/2019 11:11:55

    Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư.

Xem chi tiết tại đây

 

Tin đã đăng

V/v thông báo ca thi, phòng thi, số báo danh kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019(30/05/2019 8:09 SA)

Thông báo về việc điều chỉnh nội dung các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Quy hoạch và...(23/05/2019 4:13 CH)

Thông báo về việc ban hành tạm thời các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Quy hoạch và...(23/05/2019 4:07 CH)

Kế hoạch đăng ký dự xét tuyển công chức năm 2019 diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với viên...(23/05/2019 4:01 CH)

Quyết định số 291/QĐ-HĐTT về việc phê duyệt nội dung ôn tập các phần thi tại Vòng 1 kỳ thi tuyển...(22/05/2019 3:14 CH)

19 người đang online

Bản quyền thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp & Chế xuất Hà Nội 
Tòa nhà CCO2, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại (84-4) 33560788 Fax: (84-4) 33560460 Email: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn